Tiroid Hastalıklarında Laser Tedavisi

Tiroid Hastalıklarında Laser Tedavisi

 

Haşimato Hastalarında Laser Tedavisi

DÜŞÜK DOZ LAZER TEDAVİSİ

(LLLT = Low Level Laser Therapy)

Brezilya'daki araştırmacılar, Haşimato tiroiditinde düşük doz lazer tedavisinin tiroid bezi üzerindeki etkilerini araştırdılar ve sonuçlar şaşırtıcıydı!

En önemlisi, tedaviyi alan tüm hastaların levotiroksin dozlarını azaltabildiğini, % 47'sinin ise 9 aylık takipte levotiroksini bırakabildiğini ve normal tiroid fonksiyonuna kavuştuğunu bulmuşlardır.

Ayrıca, LLLT kişinin toleransını indüklemeye ve sürdürmeye yardımcı olan bir sitokin olan Dönüştürücü Büyüme Faktörü β 'yi artırabilir (TGF-β1=Transforming Growth Factor Beta), böylece tiroid otoimmünitesini de azaltır.

LLLT yayan lazerlere “soğuk lazerler” de denir ve terapi doğrudan bir organ üzerine uygulandığında çeşitli dokuları yenilediğini göstermiştir. Bu terapi “fotobiyomodülasyon” olarak bilinir ve bir lazer veya bir LED cihazı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

LLLT, tiroid bezinde kan dolaşımını artırır ve hayvanlarda tiroid hormon düzeylerini artırmıştır. Çoğu vücut organı lazer tedavisi için erişilebilir olmasa da, tiroid bezi cilt yüzeyine yeterince yakındır, böylece lazer rahatlıkla nüfuz edebilir.

Ayrıca, bu terapi ağrısız, non- invaziv ve düşük maliyetlidir ve de iyonlaştırıcı radyasyon kullanmadığı için düşük risk taşır !

Brezilya'da LLLT ile yapılan dört farklı çalışmanın kısa bir özeti:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662037

İlk pilot çalışmalarında, araştırmacılar Haşimatolu ve levotiroksin ile tedavi edilen 15 hastada LLLT'yi test ettiler. Hastalara, tiroid bezi üzerinde 5 hafta boyunca haftada iki kez sürekli modda 10 kür LLLT (830 nm, çıkış gücü 50 mW) uygulandı.

LLLT müdahalesinden bir ay sonra, hastaların tiroid ultrasonlarında iyileşmeler görmeye başladılar. LLLT'den iki ay sonra tiroid antikor seviyeleri düşmeye başladı ve tiroid fonksiyonu iyileşmeye başladı. Tedaviden 10 ay sonra pik noktaya ulaşana kadar iyileşmeye devam etti.

LLLT tedavisinden otuz gün sonra ilaçlar kesildi ve gerektiğinde tekrar verildi. Araştırmacılar, levotiroksini durdurduktan 1, 2, 3, 6, 9 ay sonra tiroid hormonları, TPOAb ve TgAb seviyelerini test ettiler. Hastaların % 47'si hep birlikte levotiroksini keserek normal tiroid fonksiyonunu koruyabildi. Geri kalanlar ilaç dozlarını azaltabildiler.

• Ortalama levotiroksin dozu 96 +/- 22 mcg/gün'den  38 +/- 23 mcg/gün'e düştü.

• 15 kişiden 10'u tiroid antikorlarında bir azalma görürken, ikisinde bir değişiklik görülmedi ve üçünde bir artış görüldü.

• Çalışma süresince ortalama TPO seviyesi 982'den 579'a düştü. En büyük gelişme 2.354'ten 135'e düşmesi oldu.

• TG antikorları ile ilgili olarak, 8 kişide bir azalma, 5 kişide bir değişiklik görülmezken 2 kişide bir artış görüldü. Ortalama TGAb 650'den 517'ye düşerken, en büyük azalma 966'dan 35'e inmesi oldu.

• Tedaviden önce hastaların % 20 sinde azalmış tiroid hacmi,% 27 sinde artmış tiroid hacmi ve % 53 oranında normal tiroid hacmi vardı. Tedaviden sonra anormal tiroid hacmi olan kişilerin % 43'ünde tiroid boyutlarının normalleştiğini görüldü. Geri kalanlarda da normalleşmeye doğru bir iyileşme görüldü ve normal değerlere yaklaştı. Bu nedenle, bu tedavi guatr boyutunu azaltmak için de yararlı olabilir.

Ayrıca bu çalışma grubu  2011 yılında 43 hastanın randomize, daha büyük plasebo kontrollü bir çalışmasını da gerçekleştirmiştir.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25101534)

Bu çalışmanın sonuçları şunları gösterdi:

• levotiroksin dozunun ortalama 93 mcg'den 38 mcg'ye düşmesi (tedavi grubunun% 95.7'si ilaçları azaltabilir veya durdurabilir…% 47.8 artık tiroid ilaçlarına ihtiyaç duymaz)

• TPOAb'de bir azalma, ortalama 1289 dan 656 ya (yaklaşık% 50 azalma)

• TG antikorlarında bir azalma, 720 den 656 ya

• Tiroid hacminin normalleşmesi (% 66 sında) ve ultrasonlarda tiroid bezinin daha az infiltrasyonu (yani daha az enflamatuar hücre mevcuttur).

• Tiroid ultrasonunda ekojenite indeksi çalışma grubunun % 95'inde iyileşti, yani tiroid bezlerinin ultrasonda daha az hasarı ve daha az beyaz kan hücresi vardı.

Araştırmada kullanılan malzeme ve yöntemler

Hastalara tiroid ultrasonları yapıldı ve cerrahi kalem kullanılarak tiroid bezlerinin sınırları  belirlendi. Tiroid bezi üzerinde 5 hafta boyunca haftada iki kez (her noktada 40 saniye boyunca 70 J/cm2) sürekli modda 10 kür LLLT (830 nm, çıkış gücü 50 mW)  aldılar. Kullanılan lazer Thera Lase, DMC, San Carlos, Brezilya, 0.02827 cm3 küp ışın demetinden alınmıştır. Dental işlemlerde benzer lazerler kullanılır.

 

Şu anda, bu terapi hala deneysel olarak kabul edilmektedir ve sadece Brezilya'daki Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo Hastanesi'nde das Clínicas, Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Tiroid Polikliniğinde yapılmaktadır. Terapi FDA onaylı değildir, ancak bireysel doktorlar bu terapiyi hastalarıyla birlikte bir “etiket dışı” kullanım olarak kullanabilirler. Araştırmacılar, terapinin etkilerinin sonsuza kadar sürmeyebileceğini belirtti. Bu nedenle bir kişinin yıllık olarak “bakım” için tedaviyi yenilemesi gerekebilir. Bununla birlikte, hastalığı tetikleyici faktörleri ortadan kaldırmak için Kök Neden Yaklaşımı ile birlikte LLLT kullanıldığında, bu terapi potansiyel olarak Hashimoto’nun pek çok insan için işlevsel bir tedavisiyle sonuçlanabilir.

Bu tedavinin, kortikosteroidler gibi immünosüpresanlar alan kişilerde, tiroid nodülü olanlarda veya doğum sonrası tiroidit veya Graves hastalığından hipotiroidisi olanlarda test edilmediğini lütfen unutmayın.

Ayrıca, C vitamini, selenyum ve N-Asetilsistein (normalde Hashimoto'lar için gerçekten yararlı olan üç takviye) gibi antioksidanların alınmasının LLLT'nin etkilerini olumsuz etkileyebileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Steroid ilaçlar ve anti-enflamatuar ilaçlar da daha az etkili olabilir. Bunun nedeni, tedavinin başlangıçta tiroid bezindeki oksidatif stresi artırarak iyileşme sağlamasıdır. Antioksidanlar / anti-enflamatuarlar, iyileşme kaskadını başlatan bu ilk yukarı regülasyonu engelleyebilir.

Ek olarak, tiroid bezinizi tahrip ettiyseniz, cerrahi olarak çıkartıysanız veya tiroidsiz doğduysanız, LLLT'nin çalışması muhtemel değildir. Bununla birlikte, kök hücre tedavisi hasar görmüş ve hatta cerrahi olarak çıkarılmış bir tiroid bezini yenileyebilen yararlı bir araç olabilir!

Umarım bu bilgiler yolculuğunuzda size yardımcı olur
 

/articles/lasers-thyroid-tissue-regeneration/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662037

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25101534